ท่อซานตง Mingqi

ธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิตท่ออ่อนวัสดุพีวีซี

มณฑลซานตง Mingqi ท่ออุตสาหกรรม Co., Ltd.
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560

สินทรัพย์รวมที่มีอยู่คือ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้จากการขายต่อปีคือ 8 ล้านเหรียญสหรัฐปัจจุบันบริษัทมีแผนกขายในประเทศ แผนกธุรกิจระหว่างประเทศ แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกการผลิต แผนกวิจัยและพัฒนา และแผนกอื่นๆบริษัทมีพนักงาน 80 คน และบุคลากรมืออาชีพและด้านเทคนิค 4 คน

X

การใช้งานหลัก

วิธีการหลักในการใช้ลวด Tecnofil มีดังนี้